Skip to content

Focus

Het A3 jaarplan is, zoals de naam al zegt, een plan voor het gehele jaar. Je zult dan ook waarschijnlijk niet direct alles van het plan aanpakken.

Met de focus optie in A3 online kun je bepaalde delen van het A3 jaarplan slim selecteren om daar de focus op te leggen tijdens een rapportage, presentatie, of vergadering.

Focussen op SBF, Kpi of Actie

Een van de mogelijkheden om focus aan te brengen is om een specifieke Succesbepalende factor (Sbf), Kpi of Actie te selecteren. De gekoppelde kpi's en acties worden automatisch meegefilterd. Dat wil zeggen dat als je 1 SBF selecteerd, ook automatisch alleen de kpi's en acties worden gefocust die gerelateerd zijn aan die succesbepalende factor.

Je kunt focus aanleggen op een SBF, door

  1. Het 'Focus' tabblad te openen binnen het A3 jaarplan. Hiervoor klik je op 'Focus' in het A3 menu.
  2. Onder 'Succesbepalende factoren' selecteer je de SBF waar je focus op wil leggen.

Je kunt het Focus tabblad nu weer sluiten door of op het kruisje te klikken, of op '< Toon jaarplan' aan de onderkant. Je ziet nu dat de focus actief is geworden. Dit kun je zien doordat de knop 'Focus' nu oplicht in het A3 menu, en dat een groot deel van de elementen in het jaarplan grijs is geworden.

We hebben in dit geval Succesbepalende factor nummer 5 geselecteerd. We zien dat ook de kpi's en acties gefilterd worden naar alleen die kpi's en acties die aan SBF 5 gekoppeld zijn.

Focus leggen op een kpi of actie gaat op dezelfde manier, alleen selecteer je dan een kpi of actie in het desbetreffende selectievenster.

Sneltoets voor het selecteren van Sbf, Kpi of Actie

Je kunt ook sneller een element selecteren door 'Shift-Klik'. Dit wil zeggen dat je de shift toets inhoudt op het toetsenbord en vervolgens op het element klikt. Dit heeft hetzelfde effect als selecteren via het focus tabblad, maar is vele malen sneller.

Focus uitzetten

Je kunt de focus weer leegmaken door in het Focus tabblad te klikken op 'Focus uitzetten'. Dit zorgt ervoor dat het gehele plan weer wordt getoond.

Focus gebruiken in rapportages

Een van de belangrijkste mogelijkheden voor het gebruik van rapportages is het gebruik van de focus om ook focus aan te leggen in de rapportages.

De actieve focus in het jaarplan wordt gebruikt op het moment dat je een rapportage opent. Dus als je eerst bijvoorbeeld 3 kpi's selecteerd en vervolgens het PI-dashboard opent zul je alleen die drie kpi's zien.

Om focus aan te brengen in de rapportage:

  1. Selecteer de focus terwijl het A3 jaarplan open is
  2. Open de rapportage door op 'Meer' > 'Rapport' te klikken.

Je zult nu zien dat er in de rapportage een extra regel is toegevoegd die aangeeft wat de focus van de rapportage is, zoals in de afbeelding hieronder met het oranje kader wordt aangestipt.