Skip to content

Changelog

In de changelog worden alle wijzigingen per versie weergegeven

Versie 1.27

Releasedatum: 9 mei 2022

Features

 • Actie schrappen: Door een actie te updaten met een nieuwe 'geschrapte status' wordt deze doorgestreept in het jaarplan. Handig, voor als een actie gedurende het jaar niet meer relevant is, maar toch belangrijk is om niet te verwijderen
 • Datums invoeren is makkelijker geworden. Niet alleen is de weergave veranderd naar dag-maand-jaar wat het makkelijker leesbaar maakt. Je kunt nu ook zelf direct de datum intypen zonder dat je de hele kalender door hoeft
 • Beter mails. We maken gebruik van een nieuwe mailprovider, waardoor de ontvangen mails vanuit A3 Online niet alleen mooier zijn, het stelt ons ook in staat om makkelijker en persoonlijber te mailen zodat we in te toekomst jouw mailtjes nog persoonlijker kunnen maken
 • Knop 'Alle rapportages' toegevoegd in de rapportage, sub-menu balk zodat je makkelijker alle rapportages kan vinden
 • Je kunt een eigenaar toevoegen aan een A3 jaarplan (als voorbereiding op toekomstige features)
 • Standaard weergave instellingen voor een gebruiker

Opgeloste bugs

 • 'PI toevoegen' is hernoemd naar 'Resultaat toevoegen' omdat je met dezelfde knop ook waarderingsindicatoren kunt toevoegen
 • Verschillende andere kleine textuele wijzigingen om taalfouten op te lossen en uitleg te verduidelijken
 • 'Doorgezet naar' werd niet op de juiste manier opgeslagen voor SBF'en
 • Filters in de rapportage verdwenen op het moment dat je de ActieTabel rapportage opende. Dit werkt nu weer naar behoren
 • Jaar wordt nu getoond bij de mijlpaal in het jaarplan als het jaar niet gelijk is aan het huidige jaar
 • Nummering voor Acties verbeterd zodat deze weer netjes uitgelijnd zijn
 • Taken worden nu gesorteerd op deadline en naam, zodat je zelf de volgorde van taken kunt wijzigen

Versie 1.26b

Releasedatum: 31 januari 2022

Opgeloste bugs

 • Nieuwe personen konden niet aangemaakt worden zonder e-mailadres
 • Accounts met mailadressen met een hoofdletter konden niet worden aangemaakt
 • SBF verwijderen werkte niet met het rechter muisklik menu
 • De actievoortgangsrapportage toonde gekke dingen door een verkeerde berekening.

Versie 1.26

Releasedatum: 22 Januari 2022

Features

 • Notificaties: Deze update legt de basis voor notificaties binnen A3 online. Hiermee zorgen we ervoor dat je makkelijker betrokken blijft bij de jaarplannen. Momenteel zijn er twee typen notificaties geimplementeerd:
  • "Actie toegewezen" geeft een notificatie aan de persoon waar de actie aan toegewezen is
  • Actie streefdatum verlopen geeft een notificatie wanneer de streefdatum van een actie verlopen is, zodat daar actie op ondernomen kan worden.
 • Context menu (met rechter muisknop) voor sbf, kpi en acties in het A3 jaarplan, zodat verschillende acties makkelijker benaderbaar zijn.
 • Voorselectie van sbf'en en kpi's bij het aanmaken van een actie of kpi d.m.v. van focus. Als je eerst op een specifieke kpi of sbf focus legt in het jaarplan en vervolgens een actie aanmaakt worden de velden hierin al vooraf ingevuld o.b.v. de focus die je hebt aangebracht.
 • Er kan nu een startdatum aan acties worden ingevoerd. Deze geven aan vanaf wanneer de actie loopt en kan dus gebruikt worden in de planning voor acties.
 • Nieuwe rapportage: Actie voortgang. Deze laat zien hoe het met je acties is gesteld. Is de voortgang van de actie wat we ervan verwachten?
 • Knop naar actietabel rapportage toegevoegd in het rapportage overzicht
 • Beoogd resultaat toegevoegd in de actietabel rapportage. Deze kun je nu als extra selecteren en eventueel ook exporteren vanuit de Excel.
 • Verbeterde persoonlijke instellingen. Dit maakt het makkelijker om wachtwoord, taal en notificaties in te stellen. Dit legt de basis voor verdere personalisatie van A3 online.
 • Icoontjes uit de layout voor organisatiegebieden worden nu ook gebruikt in het scherm 'SBF uitwerken'
 • Beheermodule: Lijst met alle A3 jaarplannen.

Opgeloste bugs

 • Filter opties werden niet op de juiste manier doorgezet in de rapportages. Deze kunnen nu wel weer op de manier gebruikt worden zoals je gewend was.
 • 'Beoogd resultaat' van doorgezette kpis word nu op de juiste manier getoond. Dit is een combinatie van het 'beoogd resultaat' van het hoofdplan, i.c.m. de aanvulling van de doorgezette PI
 • Taken en Budgetten waren klikbaar in de publiek gedeelde versie (maar leidde tot niets). Deze klik is nu niet meer mogelijk in publiek gedeelde jaarplannen.
 • Programmaplannen worden nu ook getoond in het 'jaarplan kopiëren' onderdeel in het beheer.
 • Emailadressen worden strikter gevalideerd, zodat je geen invalide emailadressen meer in kunt voeren. Grotere kans dat je mailtjes dan wel weer aankomen!
 • Een lege missie en visie konden niet worden opgeslagen. Dat kan nu wel weer.

Versie 1.25

Releasedatum: 2 November 2021

Features

 • Nieuwe rechtenoptie: "Toegang tot beheermodule". Hierin kunnen beheerders A3 jaarplannen gemakkelijker beheren. De komende tijd zal deze specifieke beheermodule verder uitgebouwd worden. De beheermodule kun je vinden door in het jaarplan overzicht rechtsbovenin op 'Beheer' te klikken.
 • In de beheermodule is nu een onderdeel: "Kopiëren". Met deze optie kun je (gedeelten van) een jaarplan kopiëren naar een ander jaarplan naar keuze. Je hebt hierbij ook de optie of je resultaten mee wilt kopiëren voor prestatie-indicatoren, en status en taken van acties.
 • Tijdens het bewerken van een afdeling worden ook de medewerkers getoond die aan deze afdeling zijn gekoppeld. Door op de medewerker te klikken kan deze bewerkt worden (mits die persoon de juiste rechten heeft).
 • Bij het openen van de rapportage vanuit het A3 jaarplan krijg je nu een overzicht te zien met verschillende rapportages die voor jou beschikbaar zijn.
 • Een periode kan nu afgesloten worden. Als een periode is afgesloten kunnen de jaarplannen niet meer bewerkt worden. De periode kan afgesloten worden door deze te bewerken en vervolgens het vinkje 'gesloten' aan te zetten. Er verschijnt dan een slotje bij de periode om aan te geven dat deze gesloten is.
 • Wanneer een prestatie-indicator wordt geopend mét doelstelling, maar zonder ingevoerde waarden wordt nu nog steeds geen grafiek getoond, maar wel de doelstelling die is ingevoerd.

Opgeloste bugs

 • In veel gevallen werden de kleuren van de resultaatgebieden niet op de juiste manier meegenomen tijdens de PDF export en leken iets wazig. De kleuren worden nu wel weer goed weergegeven
 • Als er in een jaarplan kpi's of acties aanwezig waren die niet gekoppeld waren aan een sbf, danwel sbf of kpi kon het jaarplan niet gekopieerd worden naar een nieuwe periode.
 • Een afdeling kon verwijderd worden terwijl er gebruikers aan gekoppeld waren, waardoor zij rechten verloren. Een afdeling kan nu niet meer verwijderd worden wanneer er nog medewerkers aan deze afdeling zijn gekoppeld.
 • "Focus door aanwijzen" werkte niet voor sommige jaarplannen. Dat werkt nu wel weer!
 • Verschillende vertalingen verbeterd op verschillende plekken

<<<<<<< HEAD

Stashed changes develop

Versie 1.24

Releasedatum: 14 September 2021

Features

 • Gebruikers kunnen nu worden geimporteerd vanuit een Excel bestand
 • Nieuwe filteropties:
  • Actie update na toont alleen de acties die zijn geupdate na een specifieke datum
  • Type resultaat Filtert op ofwel prestatie-indicator, ofwel waarderingsindicator
  • Resultaat update na focust of pi's die zijn geupdate na een opgegeven datum
 • Stemmingsiconen (enterprise-editie only). In de layout kan de optie 'Stemmingsiconen' worden aangezet. Deze geven de mogelijkheid om een kwalitatieve indicator aan een actie update vast te hangen
 • Hernoemen programma plannen. Programma plannen kunnen nu worden hernoemd
 • Print-mogelijkheid voor alle rapportages

Opgeloste bugs

 • In sommige situaties kon er bij het aanmaken van een gebruiker wel een persoon, maar geen account aangemaakt worden, zonder verdere foutmelding. Hierdoor kon het voorkomen dat er per ongeluk meerdere dezelfde personen werden aangemaakt. Die vervolgens weer verwijderd moesten worden
 • De datum invoervelden in het focus-tabblad werken niet altijd naar behoren.
 • Verschillende performance optimalisaties die er vor zorgen dat A3 online nog sneller is.

Versie 1.23.0

Releasedatum: 3 juni 2021

Features

 • Waarderingsindicatoren. Bij het maken van een kpi kun je er nu voor kiezen om de KPI als 'waarderingsindicator' aan te merken. Bij een waarderingsindicator bepaal je hoe het met de indicator staat door een combinatie van verhalen en een beoordeling. Verhalen zijn een kwalitatieve meting. Met een beoordeling koppel je hier een kwantitatieve mening aan. Zo kun je toch niet-meetbare resultaten meetbaar maken.
 • Er kunnen nu losse rechten toegekend worden voor updaten van acties / prestatie-indicatoren
 • Er kan nu ook een witte-kleur worden geselecteerd in de text-editor. Dit is met name voor de beschrijving binnen layouts handig.
 • Veiligheid: (bèta) Het is nu mogelijk om 2-factor authenticatie aan te zetten voor je eigen account.
 • Veiligheid: Er worden geen wachtwoorden meer verstuurd voor nieuwe accounts. Nieuwe gebruikers krijgen een link waarmee zij zelf een wachtwoord in kunnen stellen.

Opgeloste bugs

 • Er word een waarschuwing getoond als er een gebruikerstype wordt aangemaakt zonder jaarplan regels. Zo'n persoon zou geen toegang hebben tot jaarplannen en dit is en 9 van de 10 gevallen niet gewenst
 • Verschillende kleine optimalisaties die het jaarplan hier en daar makkelijker maken
 • Beschrijvingen vanuit de layout worden niet meer getoond tijdens het printen van de PDF, zodanig dat het jaarplan weer op de juiste manier leesbaar is.

Versie 1.22.1

Releasedatum: 28 maart 2021

Opgeloste bugs

 • In sommige gevallen was een jaarplan dat als globaal leesbaar stond aangevinkt niet meer bewerkbaar voor overige gebruikers
 • In sommige gevallen werden jaarplan authorisatie regels in gebruikerstypen niet goed toegepast
 • In sommige gevallen kon een jaarplan niet verwijderd worden

Versie 1.22

Releasedatum: 23 Maart 2021

Features

 • Gebruikersrechtenbeheer op basis van gebruikerstypen. Rechten kunnen nu gegeven worden aan een gebruikerstype. Op het moment dat een gebruiker een gebruikerstype heeft toegewezen worden de rechten op deze manier toegekend. Zolang een gebruiker niet gekoppeld is aan een gebruikerstype worden rechten op de oude methode gegeven.
 • Verbeterde interface voor beheren van personen. Hierin is het duidelijker dat je los inloggegevens kunt verwijderen voor de persoon.
 • Adviseur accounts koppelen aan gebruikerstypen binnen de organisatie. Adviseurs die gekoppeld zijn aan jouw organisatie worden nu ook gekoppeld aan een gebruikerstype. Als wij dit voor jou instellen is dit het 'Adviseur' gebruikerstype. Hiermee heb je exacte controle over tot welke onderdelen adviseurs binnen jouw organisatie toegang hebben. Zo kun je ze bijvoorbeeld alleen leesrechten geven tot het organisatieplan, of bewerkrechten op alle jaarplannen.
 • Acties kunnen nu ook geselecteerd worden als focus. Dit werkt hetzelfde zoals het al werkte met prestatie-indicatoren en succesbepalende factoren. Al deze elementen kunnen ook als focus geselecteerd worden door 'Shift-klik' te doen. (Shift toets inhouden en klikken op een sbf, pi of actie)
 • Extra weergave optie: ‘Relaties bij aanwijzen’

Opgeloste bugs

 • Actie rijen in de actietabel rapportage zijn nu klikbaar
 • Doorzettingen van doorgezette elementen worden ook verwijderd als de bovenliggende doorzetting wordt verwijderd
 • SBF uitwerken toont nu de juiste minimum / maximum doel waarden voor doorgezette PI’s
 • ‘Mijn taken’ toonde in sommige gevallen niet alle toegewezen taken

Versie 1.21

Releasedatum: 3 Februari 2021

Features

 • Review functionaliteit. Hiermee kun je de wijzigingen bijhouden in je A3 document. Je kunt o.a.:
  • Commentaar geven op de dingen die je bespreekt (of wil bespreken) tijdens een A3 gesprek
  • Feedback vragen van andere mensen in de organisatie, of externe adviseurs
  • Je wijzigingen bijhouden en als feedback naar iemand sturen
 • Nieuwe filter optie: Onderscheid kunnen maken tussen acties die wel of geen onderliggende taken hebben. Deze is de vinden in het filter tabblad.
 • Nieuwe weergave optie: Streefdatum van de actie ook als mijlpaal tonen. Als de streefdatum van de actie het eerstvolgende belangrijke moment is, wordt deze datum weergegeven als mijlpaal.
 • Nieuwe weergave optie: Taken. Door deze aan te zetten worden alle taken in A3 online getoond.
 • Nieuwe rapportage: Actielijst. Te vinden via het menu 'Organisatiegebieden' -> 'Bekijk tabel'. Hier kun je ook de acties van het A3'tje uitdraaien in CSV of Excel formaat.
 • In het SBF scherm kun je nu op PI's en Acties klikken om naar de PI of Actie te gaan. Je kunt ook vanuit dit scherm een PI of Actie toevoegen en deze direct koppelen aan de SBF.
 • Info & Support: Support pagina binnen A3 online is vernieuwd.
 • In de layout: Je kunt nu kleuren selecteren die matchen met de layout.

Opgeloste bugs

 • Metingen voor verwijderde doorzettingen werden in sommige gevallen meegerekend
 • Vertalingen voor engelstalige editie op punten aangepast
 • Meetlat voor KPI werdt niet goed getoond wanneer de maximale waarde meer dan 100% was
 • Er werden soms dubbele taken in de 'Mijn taken' rapportage weergegeven
 • Het tabblad voor filter en weergave hebben nu de juiste hoogte

Versie 1.20

Releasedatum: 5 januari 2021

Features

 • SBF uitwerken. Te vinden door een SBF te openen en vervolgens op 'SBF uitwerken' te klikken.
 • Grid implementatie van het A3 scherm. Nieuwe manier van layout, zodat deze op kleinere schermen beter kan worden weergegeven.
 • Doorgezette SBF, PI en Actie kunnen nu ook verwijderd worden in de subjaarplannen
 • Layouts in een 'layout kiezen' worden nu beter weergegeven.

Opgeloste bugs

 • Jaarplan versprong in sommige gevallen tijdens het inladen
 • Op verschillende plekken kon een persoon niet meer losgekoppeld worden van bijv. actie of taak.
 • Verwijderde taken doken soms op in het 'Mijn taken' overzicht
 • KPI meetwaarde werd soms niet getoond als de doorzetting een waarde had