Skip to content

SBF uitwerken

Nadat je de richting hebt ingevuld, komen we bij de volgende stap in ons proces. Dit betekent dat we de resultaten en acties gaan definiëren. Deze kunnen behoorlijk uitgebreid worden, en daardoor kan het makkelijk zijn om het spoor kwijt te raken. Wanneer dit gebeurt, wordt het resulterende plan vaag en wollig zonder consistentie.

Daarom vullen we de rest van het plan op de volgende manier in:

  • We richten ons eerst op een enkele SBF. Deze SBF is gekoppeld aan een resultaatgebied, waardoor we ons ook concentreren op van de 4 resultaatgebieden.
  • We definiëren 2-3-resultaten voor deze SBF. Het resultaatgebied van deze resultaten komt overeen met de SBF (en dus behoren allemaal in hetzelfde gebied).
  • Voor elk resultaat definiëren we 2-3 acties die ons in staat stellen om het gewenste resultaat te bereiken.
  • Wanneer de SBF volledig uitgewerkt is, gaan we door met de volgende SBF. Deze werken we op dezelfde manier uit.

  • Deze stappen blijven we herhalen totdat we alle SBF'en uitgewerkt hebben.

Werk je met meerdere afdelingen of teams? Het is misschien een goed idee om alleen de belangrijkste succesfactoren in te zetten en teams te laten beslissen over resultaten en acties.

SBF Uitwerken in A3 online

Gelukkig biedt A3 Online de juiste tools om deze focus te houden en de SBF op de juiste manier in te vullen.

We kunnen het SBF-uitwerk scherm laten zien door op een SBF te klikken en vervolgens op de knop 'SBF uitwerken' aan de onderkant te klikken.

Nadat u op de SBF hebt geklikt, wordt de informatie over deze SBF weergegeven.

Wanneer je op 'SBF uitwerken' klikt krijg je het volgende scherm te zien.

Met dit scherm kunt je direct resultaten toevoegen aan de SBF en acties aanmaken die gekoppeld zijn aan die resultaten. Wanneer je op 'Resultaat toevoegen' klikt, wordt je gevraagd om een nieuw resultaat toe te voegen. Hier kunt je de naa invoeren, bijvoorbeeld een beschrijving van wat je wil bereiken. Gedetailleerde informatie over de betekenis van elk veld wordt besproken in het resultaten hoofdstuk.