Skip to content

Richting

Je begint altijd met het definiëren van de richting die je neemt (of al hebt meegenomen).Meestal hebben bedrijven al een richting die ze volgen.Ze bestaan om een reden.

Het doel van het definiëren van uw richting is tweeledig:

 1. Door expliciet te beginnen met het definiëren van uw missie en visie, zult u de huidige richting beoordelen.Je zult ervoor zorgen dat iedereen de missie en visie en aanpassingen waar nodig kan begrijpen.Deze kunnen klein zijn, of je kunt volledig herschrijven.
 2. Door het traject van missie -> visie -> succesbepalende factoren te volgen, beginnen we het proces van het uitpakken van de brede richting van de organisatie in concrete stappen.

Missie

Het A3 jaarplan begint met de missie en visie in de linkerbovenhoek. De missie en visie worden meestal niet gewijzigd, maar het is wel belangrijk is dat deze goed worden gedefinieerd. De combinatie van missie en visie vormt de basis van de richting van uw organisatie.

De missie is de reden waarom uw organisatie bestaat.

U kunt uw missie bewerken door op de knop "Bewerken" in het veld Missie te klikken, zoals hierboven aangegeven.

Vision

De visie beschrijft hoe u uw toekomst in de komende jaren ziet.

De visie kan ook op een vergelijkbare manier worden bewerkt als de missie, met het verschil dat u op de knop "Visie bewerken" moet drukken. Logisch, niet?

Succesbepalende factoren

Succesbepalende factoren zijn factoren die bepalen wat je komend jaar gaat doen om invulling te geven aan jouw missie en visi . Meestal maken we deze plannen voor een jaar, dus de succesbepalende factoren factoren bepalen welke factoren het komende jaar essentieel zijn.

Binnen jouw organisatie zijn er veel belanghebbenden. Met behulp van het A3 jaarplan bepalen we voor vier verschillende groepen belanghebbenden welke succesbepalende factoren voor hen van belang zijn. Door dit zo te doen creeër je een goede balans van beoogde resultaten.

Daarom zijn de succesbepalende factoren elk gekoppeld aan een van de resultaatgebieden:

 • Klanen en Partners
 • Medewerkers
 • Maatschappij
 • Bestuur en financiers

Om een SBF te maken, klikt je op de knop "SBF toevoegen".

 • De naam bescrijft de SBF zelf. Wat is deze factor?
 • Resultaatgebied is een van de bovenstaande resultatengebieden.
 • Kansen en risico's geeft u de mogelijkheid om te definiëren waarom deze SBF belangrijk is. Het kan zijn dat er grote kansen zijn wanneer deze SBF succesvol is geïmplementeerd, of er zijn grote risico's waarmee niets mee is gedaan.
 • Doorzetten Hiermee kunt u deze SBF doorzetten naar (sub) afdelingen.

Zodra je op 'Opslaan' klikt, ziet je dat de SBF die je zojuist hebt aangemaakt verschijnt binnen het A3 jaarplan. Als je meer informatie van deze SBF wil zien of deze bewerken of verwijderen, kun je op de SBF klikken.

De kpi's en acties die aan deze succesbepalende factor zijn gekoppeld worden getoond, evenals het resultaatgebied en subafdelingen die aan de SBF gekoppeld zijn.

In dit scherm heb je de volgende opties:

 • SBF uitwerken is een ander scherm dat u helpt bij het koppelen van resultaten en acties op de juiste manier.Meer informatie wordt verstrekt in het volgende hoofdstuk
 • Verwijderen Hiermee kunt je deze SBF verwijderen. Wanneer deze SBF is doorgezet wordt de orginele SBF niet verwijderd, maar alleen de doorzetting van SBF waardoor deze niet meer in het afdelingsplan getoond wordt.
 • Bewerken Hiermee kunt je de SBF wijzigen. Dit is met hetzelfde scherm als waarmee je de SBF aanmaakt.