Skip to content

Resultaten

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het definiëren van het A3 jaarplan is het bepalen welke resultaten je wil bereiken.

De resultaten die je definieert, bepalen wat je wilt bereiken in de periode waarvoor het A3 jaarplan wordt gemaakt.

Op basis van deze resultaten bepaalt u welke acties nodig zijn om die doelen te bereiken.

Resultaten in A3 Online worden aangegeven d.m.v. kpi's (Key Performance Indicators) en zijn opgesplitst in 4 verschillende resultaatgebieden. Het vullen van elk van deze resultatengebieden helpt u om over het geheel te denken van de organisatie.

Resultaatgebieden

De resultaatgebieden definiëren wat u wilt bereiken.

Weergave van een KPI

De KPI's worden weergegeven in de resultatengebieden.Een enkele KPI kan worden weergegeven als:

Hier zien we een paar dingen:

 • De X aan de voorkant geeft aan dat deze KPI niet voldoet aan het doel
 • De 1) betekent dat het de eerste KPI in de lijst is
 • De (2) betekent dat de KPI is gekoppeld aan de 2e succesbepalende factor in het plan

Hieronder zien we

 • de huidige (nieuwste) waarde, die in dit geval 4.3 is
 • het maximum dat deze KPI in dit geval zou kunnen zijn 4. Het is logisch dat de KPI een * x * toont, omdat 4.3 hoger is dan het doel dat we hebben gespecificeerd (4).

De weergave-instellingen van het A3 jaarplan kunnen worden aangepast in het tabblad 'Weergave'. Dit betekent niet alle elementen kan altijd worden weergegeven. Als u de metingen niet ziet, kunt je deze in het tabblad 'Weergave' inschakelen.

Details van de KPI

Door op een KPI te klikken, wordt de KPI geopend en worden er details van weergegeven.

De volgende acties zijn hier beschikbaar:

 • Bewerken, waarmee je (je raad het al) de KPI bewerkt
 • Verwijderen. Hierdoor wordt de KPI op deze kaart verwijderd.
 • Waarden bewerken, waarmee u bijbehorende waarden in de grafiek wilt toevoegen of verwijdert.

Hoe maak of bewerk je een KPI?

Een PI kan op het A3 jaarplan worden toegevoegd door op '+ PI toevoegen' te klikken in een van de resultatengebieden.

Nadat je hierop hebt geklikt zie je een scherm verschijnen waarin je de informatie voor deze PI toe kunt voegen.

Eigenschappen van een KPI

De naam zal uiteraard worden gebruikt om de naam van de KPI in te voeren.Zorg ervoor dat u een beschrijvende naam gebruikt, to ensure other people will understand this kpi.

Om ervoor te zorgen dat andere mensen deze KPI zullen begrijpen.

 • De velden voor SBF en resultaatgebied worden gebruikt om deze KPI te koppelen aan de juiste succesbepalende factor. Aangezien de succesbepalende factor al is gekoppeld aan een resultaatgebied, zijn deze velden ook gekoppeld. Wanneer je een specifiek resultaatgebied selecteert, kunt u alleen de overeenkomstige succesbepalende factoren selecteren en vice versa. Alle belangrijke succesfactoren worden weergegeven wanneer resultaatgebied '-' is geselecteerd.
 • De eenheid beschrijft de eenheid van de KPI.
 • Stuurindicator moet worden gecontroleerd of dit een KPI is die u gebruikt om uw actieplan te wijzigen. Dit is de standaardinstelling, omdat u uw strategie-kaart gebruikt om u in de goede richting te leiden.In specifieke gevallen kan het bovenste management mogelijk enkele aanvullende monitorinformatie bevatten, voor die gevallen, deze veld uitschakelen.
 • Het minimum / maximum beschrijft het doel dat u wilt bereiken. Minimum is de minimumwaarde, terwijl het maximum een bovengrens geeft voor uw waarde. Door beide leeg te laten vul je geen doel in. Het instellen van een lagere of bovengrens zal worden gebruikt om te bepalen Als de waarden die u hebt ingevoerd binnen het bereik zijn.Waarden binnen bereik worden gemarkeerd als 'OK', terwijl de waarden buiten het bereik zullen aantonen dat u niet aan de vereisten voor dit resultaat voldoet.
 • Analyse en oordeel is een vrij veld dat kan worden gebruikt hoe u de KPI meet of hoe u de waarden eruit komen.Dit is handig om lezers aanvullende informatie te geven over hoe de KPI moet worden geëvalueerd.

 • Doorzetten geeft u de mogelijkheid om deze KPI te implementeren naar substrategie kaarten, b.v.Kaarten van departementen.Dit betekent dat Deze afdelingen zullen dezelfde KPI in hun eigen plan zien.Ze hebben het vermogen om hun eigen acties te formuleren.Het is ook rechtstreeks Geeft u de mogelijkheid om alle waarden van subplannen in uw eigen plan te aggregeren.

Waarden toevoegen aan een KPI

Omdat we onze resultaten willen meten, wil je waarschijnlijk metingen leveren voor de PI. U kunt waarden toevoegen door op de knop 'Waarden' te drukken.

Maar dat is niet alles! Wanneer de is doorzeget naar subjaarplannen, kunnen meetwaarden automatisch worden geaggregeerd en getoond in de bovenste plannen.Voor meer informatie, [Lees meer over monitoren van PI's] (/monitorin_kpi)

Een andere mogelijkheid is om externe links aan de KPI toe te voegen.Hiermee kunt u externe links toevoegen die mensen gemakkelijk kunnen bezoeken.Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor:

 • Externe dashboards die aanvullende informatie verstrekken
 • Vragenlijsten die u helpen bij het doen van de metingen
 • Informatie over interpretatie van de KPI