Skip to content

A3 Jaarplannen

Binnen de organisatie

Wanneer je inlogt in A3 online, wordt het volgende scherm getoond.

Dit scherm toont de structuur van de organisatie. Een van de belangrijkste componenten van A3 Online is dat u consequent kunt beheren resultaten en acties in de hele organisatie. Elke afdeling die hier wordt getoond, kan een eigen A3 jaarplan hebben.

Afhankelijk van de toegangsrechten die je binnen jouw organisatie hebt, kunt je een selecte set van plannen openen of bewerken. Wanneer je op een afdeling klikt, kun je de subjaarplannen onder deze afdelingen zien en krijg je de optie om het A3 jaarplan te openen. Klik opnieuw op de afdeling om snel uw plan te openen.

Wanneer de afdeling geen plan heeft, moet deze eerst aangemaakt worden door een beheerder. Lees voor meer informatie: 'Nieuwe plannen maken'

Structuur van het A3 jaarplan

Als je het jaarplan opent zie je een (mogelijk leeg) A3 jaarplan, zoals hieronder weergegeven

We kunnen het jaarplan grof in drie delen delen:

 • Het hoogste niveau toont de richting van uw organisatie. Dit zijn de missie en visie van uw organisatie, evenals de belangrijkste succesfactoren. Deze blokken geven aan Waarom doe je wat je doet.
 • De velden rechts-onderin (6-9) zijn de resultaatgebieden. Deze resultaatgebieden definiëren welke resultaten je wilt bereiken in welk gebied. Deze gebieden definiëren precies wat je wilt bereiken.
 • De velden links-onderin (1-5) zijn de organisatiegebieden. Deze definiëren Hoe je de gewenste resultaten wilt gaan bereiken.

Om de beste resultaten te bereiken, wordt het A3 jaarplan ook in deze volgorde ingevuld. Dit zorgt ervoor dat je eerst de richting definieert die je kiest als een organisatie, de resultaten op basis van die richting vaststeld, en vervolgens de acties bepaalt waarmee je die resultaten wilt gaan behalen.

De combinatie van richting, resultaten en acties is essentieel voor de werkwijze met A3 jaarplannen.

Het maken van de perfecte strategie-kaart?

Het maken van de perfecte kaart is geen eenvoudig (zo niet onmogelijk) taak.Wanneer u uw organisatie actief gaat beheren met behulp van strategiedassen voor de eerste keer, zult u merken dat het moeilijk is om uw plan te maken, vooral als u niet gewend bent om meetbare resultaten te definiëren.

Maar maak je geen zorgen! Je zult merken dat hoe meer je werkt met A3 jaarplannen, hoe meer je de juiste woorden kunt kiezen om je plan te maken. Je zal merken dat je resultaten kunt definiëren die je ook daadwerkelijk kunt meten.

Aan de andere kant, probeer het niet de eerste keer perfect te maken. Definieer eerst je plan en verbeter het dan. Door continu te verbeteren geef je jezelf de kans om goed naar je jaarplan te kijken en te blijven kijken. Zo wordt je jaarplan steeds een stukje beter.

De 6 stappen om jouw A3 jaarplan te maken

De beste manier om je A3 jaarplan te maken, is om met de klok mee te bewegen. Je begint links-bovenin met de missie en werkt zo met de klok mee over het A3 jaarplan.

 1. Definieer jouw missie
 2. Defineer jouw visie
 3. Definieer jouw succesbepalende factoren
 4. Voor elke succesbepalende factor
  1. Definieer 2-3 resultaten voor deze successbepalende factor
  2. Definieer 2-3 acties per resultaat

Het is belangrijk om elke succesfactor los uit te werken. Dit zorgt ervoor dat je je richt op deze factor en zo vul je het op de juiste manier in. Anders kom je het risico op uiteindelijk op een vaag en inconsistent plan uit te komen.

Klaar om te starten?

Dus onze eerste stap is om de richting van onze strategie te definiëren! Klik op 'Volgende' in de rechterbenedenhoek om te beginnen met het definiëren van de richting!